Sejarah merupakan suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dibuktikan dengan kenyataan. pengertian sejarah tersebut dikemukakkan oleh
2022 charcuterie-iller.com